กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Camera Rental
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

Thermoscan Co., Ltd. Services

THERMOSCAN SERVICE : บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องเทอร์โมสแกน

บริการถ่ายภาพความร้อน บริการตรวจจุดร้อน ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ด้วย inspector ที่ได้รับวุฒิบัตร certified thermogrpher Level I หรือ Level II มีความชำนาญในการตรวจสอบจุดร้อนมานานกว่า 10 ปี
Apart from being distributor of Flir's infrared cameras, we also provide an infrared thermoscan services for preventive
maintenance throughout the country. After inspection, we provide a full report of our inspection to you.

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด
• เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท Flir Systems.
• รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรด เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน
• รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ Inframetrics
• รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer.
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรด ไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน,
   งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน

การให้บริการของบริษัทฯ
• รับถ่ายภาพอินฟราเรด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรดเทอร์โมสแกนให้กับท่าน
  Infrared inspection services
• รับตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร Vibration พร้อมจัดทำ รายงาน Vibration เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน Vibration inspection services
• รับตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic พร้อมจัดทำรายงาน Ultrasonic เทอร์โมสแกนให้กับท่าน
• รับวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เพียงผู้เดียว ของ ALL-TEST Pro, LLC
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคาร
• รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ   Inframetrics
• รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer.
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรดไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน,
  งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน

[ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ]

Tel : (02) 642-9489
Fax : (02) 642-9424
Email : tms@thermoscan.co.th

Your name:

Your email:

Your Company:

Your telephone number:

Your message:

Infrared inspection
services

Vibration inspection
services
Ultrasonic inspection
services
Motor circuit inspection
service

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th