กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด

VIBRATION ANALYSIS

การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ยี่ห้อ commtest
และให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลโดยผู้ชำนาญการผ่านการอบรม
หลักสูตรการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
•ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงานvibration analyzer
•เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
• สามารถจัดเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้
เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

Vibration Analyser

VIBRATION PRODUCTS :

SCOUT 100 SCOUT 140 Snapshot IS

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th