กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Camera Rental
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

 หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด


  Airborne Ultrasound Training
หลักสูตรแอร์บอร์นอัลตร้าซาวด์
อบรมหลักสูตร ระดับ1
December 17 - 20, 2012
Thermoscan Co., Ltd. Services

Infrared Camera Rental : บริการเช่ากล้องเทอร์โมสแกน


FLIR P Series T-SERIES
FLIR T420
| FLIR T440 | FLIR T620 | FLIR T640
FLR P SeriesP-SERIES
FLIR P25 | FLIR P45 | FLIR P50 | FLIR P65 | FLIR P620 | FLIR P640 | FLIR P660
FLIR GF SeriesGF-SERIES
FLIR GasFindIR_LW | FLIR GasFindIR_CO | FLIR GF300| FLIR GF306 | FLIR GF309 | FLIR GF320

Infrared CameraA-SERIES
FLIR A20M | A300 | FLIR A310 | FLIR A315 |A320 | FLIR A325 Researcher |FLIR A615


[ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ]

Tel : (02) 642-9489
Fax : (02) 642-9424
Email : tms@thermoscan.co.th

Your name:

Your email:

Your Company:

Your telephone number:

Your message:


       
       

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th