กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

INFRARED TRAINING COURSE IN THAILAND.
หลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรดเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้านอินฟราเรดมาใช้ในด้านการบำรุง
รักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลและในด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non destructive testing)

นอกจากงานวิจัยแล้วทางศูนย์ฯยังให้บริการอบรมหลักสูตรอินฟราเรด ตามมาตรฐานของ ASNT-SNT-TC-1A หลายหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 1 " (Certfied Infrared Thermographer Level I)

2. หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 2 " (Certfied Infrared Thermographer Level II)

3. หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 3 " (Certfied Infrared Thermographer Level III)

4. หลักสูตร " อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน" (Infrared Thermography for Predictive
    Maintenance)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีอินฟราเรด รวมทั้งทางศูนย์ฯยังได้จัดเตรียมกล้องอินฟราเรดสำหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการปฎิบัติการ
โดยสามารถใช้กล้องอินฟราเรดได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค ด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล ด้านการผลิต ด้านการตรวจสอบอุปกรณ์และดูแลหม้อน้ำ ด้านการวิจัย
พัฒนารวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการอาคารสำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม..........)


©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
FLIR Authorized Distributor in Thailand
( ตัวแทนจำหน่ายกล้อง FLIR ในประเทศไทย )
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th