กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด

Motor Circuit Analyzer : MCA
motor circuit analysis  Motor Circuit Analysis  
วิเคราะห์ปัญหามอเตอร์

• ALL-TEST PRO 31
• ALL-TEST PRO 33 IND
• ALL-TEST IV PRO 2000
• ALL-TEST PRO On-Line II
• ALL-TEST PRO MD II System
• EMCAT PRO 2005 Software

วิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า

Motor Circuit Analyzer : เครื่องวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์

วิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า

          การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นงานในเชิงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยเฉพาะการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทำงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ทำรายงาน เพื่อหาจุดที่เกิดปัญหาหรือควรแก้ไข ก่อนหรือ หลัง บริษัทฯให้บริการพร้อมคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและโรงงานทางบริษัทได้


Cause of Motor Failure

47 % ของปัญหาที่พบในมอเตอร์ คือ ปัญหาทางด้านไฟฟ้า
"เครื่องวัด MCA สามารถช่วยท่านตรวจสอบปัญหาดังกล่าวได้แต่เนิ่นๆ"


ปัญหามอเตอร์

Fault Detection ประโยชน์จากการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
• Turn Faults • สามารถตรวจสอบการลัดวงจรของ ขดลวดประเภท Turn to Turn และ Coil to Coil ได้
• Coil Faults • สามารถตรวจสอบการแตกหักของ Rotor Bar ได้
• Phase Faults • ตรวจสอบการเสื่อมลงของฉนวน อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรก ความชื้น และฝุ่นในมอเตอร์ (Contamination)
• Cable Faults • สามารถตรวจสอบ Loose Windings ได้
• Ground Faults • ตรวจหาความผิดพลาดที่เกิดจากฉนวนกันความร้อน
จากพื้นดินได้
• Casting Voids • สามารถนำผลการวัดค่ามาทำแผนการซ่อมบำรุงได้
• Rotor Eccentricity • ตรวจสอบโรเตอร์คดเนื่องจากอุณหภูมิได้
• Broken Rotor Bars • ลดค่าใช้จ่าย การเก็บ Spare ของ Motor
 

MORTOR CIRCUIT ANALYSIS SERVICE : บริการรับวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

            การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจซ่อม และการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า สามารถหาสาเหตุและความผิดปกติของมอเตอร์ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
• ตรวจสอบวัดความสมดุลทางไฟฟ้าของมอเตอร์
• ใช้เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ ALL TEST Pro ในการ ตรววจสอบ
• วิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นจาก Winding short, Broken/ Cracked rotor bars and rotor casting voids
• ทำรายงานวิเคราะห์ผล และให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงรักษา
• ตรวจหาข้อบกพร่องของ มอเตอร์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
• ลดความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่องจักรเนื่องจากมอเตอร์
• การทำฐานข้อมูล เพื่อการคำนวณหาแนวโน้มในการวางแผนบำรุงรักษา
 

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th