กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us
   Job Opportunity

COTACT US
ติดต่อสอบถาม : บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Tel : (02) 642-9489

Fax : (02) 642-9424

Email : tms@thermoscan.co.th

Your name:

Your email:

Your Company:

Your telephone number:

Your message:


©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
FLIR Authorized Distributor in Thailand
( ตัวแทนจำหน่ายกล้อง FLIR ในประเทศไทย )
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th