กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

Thermoscan Co., Ltd. Services

MORTOR CIRCUIT ANALYSIS SERVICE
บริการรับวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์

• การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจซ่อมและการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า สามารถหาสาเหตุและความผิดปกติของมอเตอร์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
• ลดความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร
• สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำานของมอเตอร์ได้อบรมกล้องอินฟราเรดอบรมกล้องอินฟราเรดอบรมกล้องอินฟราเรด
• ช่วยยืดอายุการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
• เก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เป็นสถิติสำหรับแผนการซ่อมบำรุง

Infrared inspection
services

Vibration inspection
services
Ultrasonic inspection
services
Motor circuit inspection
service

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th