กล้องเทอร์โมสแกน

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

 หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด


INFRARED CAMERA

กล้องอินฟราเรด Infrared Camera กล้องถ่ายภาพความร้อน
บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด


FLIR Systems Distributor in Thailand

FLIR Dealer in Thailand | ศูนย์รวมกล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR มีรุ่นให้ท่านเลือกมากสุดในประเทศไทย

ตัวแทนจำหน่าย กล้อง FLIR ในประเทศไทย
เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท FLIR Systems. ซึ่งกล้องอินฟราเรดจะใช้ถ่าย
ภาพความร้อนในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ในโรงงาน,โรงแรม, อาคารสูงช่วยประ
หยัด เวลา ในการตรวจสอบปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันอัคคีภัยได้กล้องอินฟราเรด
แต่ละรุ่นมีการใช้งานที่แตกต่างกันผู้ใช้งานจึงต้องเลือกกล้องอินฟราเรดให้เหมาะสม
และรับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนในจุดที่
สงสัยว่าจะเกิดปัญหาและเมื่อพบจุดผิดปกติ ก็นำภาพถ่ายความร้อนหรือภาพถ่ายอินฟราเรดนั้น
มาวิเคราะห์ ทำรายงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วย กล้องอินฟราเรดซึ่งเป็น
การป้องกันเชิงบำรุงรักษา ด้วยกล้องอินฟราเรด ทำให้ซ่อมแซมแก้ไขในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเกิด
ความเสียหาย ที่มากขึ้น

ศูนย์รวมกล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR มีรุ่นให้ท่านเลือกมากสุดในประเทศไทย

FLIR Systems เป็นบริษัทแรกในโลกที่ผลิต กล้องถ่ายความร้อนเพื่อนำมาใช้ในพาณิชย์ มีประสบการณ์ในการผลิตดกล้องอินฟราเรดตั้งแต่ ประเภทใช้งานเบื้องต้น จนกระทั่งใช้ในงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันมีการถ่ายภาพความร้อน หรือ กล้องอินฟราเรดให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมมากกว่า 100 รุ่น

FLIR i3 กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นใหม่ ราคาประหยัด

ราคาเริ่มต้นเพียง 5X,XXX บาทเท่านั้น FLIR i3 Infrared Camera

 

Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรดInfrared Camera
FLIR TG165

 

 

Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรดInfrared Camera
FLIR C2

 

 

I-SERIES
FLIR i3 |FLIR i5 | FLIR i7

 

 

Ex-SERIES
FLIR E4 |FLIR E5 | FLIRE6| FLIRE8

 

 

I-SERIES
FLIR i40 | FLIR i50 | FLIR i60E-SERIES
FLIR E30 | FLIR E40| FLIR E50| FLIR E60

T-SERIES
FLIR T200 | FLIR T250 | FLIR T335 | FLIR T340 |
FLIR T360
| FLIR T365 | FLIR T390 | FLIR T400 |
FLIR T425T-SERIES
FLIR T420
| FLIR T440 | FLIR T620 | FLIR T640
P-SERIES
FLIR P25 | FLIR P45 | FLIR P50 | FLIR P65 | FLIR P620 | FLIR P640 | FLIR P660
GF-SERIES
FLIR GasFindIR_LW | FLIR GasFindIR_CO | FLIR GF300 | FLIR GF306 | FLIR GF309 | FLIR GF320

A-SERIES
FLIR A20M | A300 | FLIR A310 | FLIR A315 |A320 | FLIR A325 Researcher |FLIR A615
Building Cameras
B40 | B50 | B60 | B200 | B250 | B335 | B360 | B365 | B400 | B425 | B620 | B660 | BCAM SD

 

Night Vision Cameras
PathfindIR |PTZ-35x140 MS  | H-Series |VSR-6 | D-Series |F-Series | PT-Series |SR-Series | PTZ-35MS & -50MS 

 

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
FLIR Authorized Distributor in Thailand ( ตัวแทนจำหน่ายกล้อง FLIR ในประเทศไทย )
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th