กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด

Thermoscan Co., Ltd. Services

Airborne Ultrasonic Inspection Service
บริการรับตรวจสอบรอยรั่วและโคโรน่า

• ใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียงความถี่สูงยี่ห้อ UE SYSTEMS ในการตรวจสอบตรวจสอบรอยรั่วและโคโรน่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบรอยรั่วและโคโรน่าด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง
• ลดความเสียหายเนื่องจากการรั่วของ VALVE, STEAM TRAP
• ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
• สามารถตรวจพบการ ARCING และCORONA สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
• สามารถตรวจพบปัญหาของตลับลูกปืน GEARBOX
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
• สามารถจัดเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้


Infrared inspection
services

Vibration inspection
services
Ultrasonic inspection
services
Motor circuit inspection
service

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th