กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

กล้องเทอร์โมสแกน สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็น "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส
thermoscanโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับคัดกรองผู้สงสัยที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน(อินฟราเรด)
ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัดผู้ที่สงสัยที่จะเป็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส
เพื่อคัดแยกผู้ที่มีอุณหภูมิสูงออกจากผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลปกติโดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย
ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีตรวจวัดอุณหภูมิจากปรอทวัดไข้หรือใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิที่เสียบเข้าทางหู
ทำให้ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื้อโรค ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้หลายคนพร้อมกันและให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วทำให้แยกผู้ป่วย
ที่มี่อาการไข้สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ไวรัสเมอร์ส, อีโบล่า, ไข้หวัด2009,
ไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่ได้ เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป


กล้องอินฟราเรด
>> infrared cameras
สอบถามเพิ่มเติม >> 02-642-9489
กล้องอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ ของร่างกาย
โดยนำมาใช้ตรวจวัดผู้ที่สงสัยที่จะเป็นโรค ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009
infrared thermography h1n1
จากภาพถ่าย thermoscan ของกล้องอินฟราเรด แสดงผู้สงสัยที่มีอุณหภูมิของร่างกายที่สูง โดยกล้องเซตการ Alarm ดูจากสีเขียวบริเวณร่างกายของผู้สงสัย และกล้องตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายนี้ยังดูระดับความร้อนได้ที่แถบขวามือ
temperature infrared image temperature higher

The ThermaCAM automatically detects the hottest temperature within an area

The infrared image shows the
hot spots in the cornerof the eyes.

The colour alarm clearly shows the parts of the head with a temperature higher than 38°C.

Thermal Imaging Camera for Scanning Elevated Body Temperatures
FLIR A320
• Built-in "Automatic Temperature Compensator" (ATC) accounts for changes in ambient   conditions,allowing for optimal use in hot or cold or changing environments
• "Color Alarming" makes it easy for operators to identify the "hot persons within a crowd"
• Extremely accurate temperature measurement to ± 2°C or 2% of reading
• Real-time measurement with Analog & MPEG-4 Digital Video Output
• Plug & Play compatibility with third-party network video recording (NVR) packages
• Stand-alone operation, No PC needed
                                        • Multiple Users can access data from multiple cameras over standard ethernet connections
                                        • Maintenance-free, Uncooled, Microbolometer Detector

FLIR T200
• Built-in "Automatic Temperature Compensator" (ATC) accounts for changes in ambient
   conditions,allowing for optimal use in hot or cold or changing environments
• "Color Alarming" makes it easy for operators to identify the "hot persons within a crowd"
• Portable, Hand-held operation, No PC needed
• "Threshold Fusion" allows operators to work in a visible – or "camcorder"
• mode while still preserving "color alarming," making it easier for operators to identify persons
  with a visible image – just like a digital camera
                                       • Extremely accurate temperature measurement to ± 2°C or 2% of reading
                                       • Maintenance-free, Uncooled,Microbolometer Detector

IR Thermometer 200

• Measures body temperature from 86°F to 109°F (30.0°C to 43.0°C) without contact
• Accurate to 0.5°F (0.3°C) with 0.1°F/°C resolution
• Adjustable alarm alerts user visually and audibly when temperature exceeds programmed limit
• Optimum measurement distance of 1.9" to 5.9" (5 to 15cm)
• Measures surface temperature from 32°F to 140°F (0.0°C to 60.0°C)©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th