Thermoscan Co., Ltd.
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด


   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)


        อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา และถูกนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น เพื่อตรวจดูว่าเราป่วยหรือไม่ อาหารถูกปรุงสุกหรือไม่หรือถ้า
รถของท่านร้อนเกินไป กล้องถ่ายภาพความร้อน ทำการวัดอุณหภูมิในอีกระดับหนึ่งแทนที่จะใช้ตัวเลขบอกค่าอุณหภูมิ , ท่านสามารถได้ภาพถ่าย ที่แสดง
ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิว  ภาพถ่ายความร้อนหรือที่รู้จักกันในชื่อเทอร์โมกราฟี (Thermography)เป็นเทคนิคในการสร้างภาพจากแสง อินฟราเรด
ที่มองไม่เห็น (ด้วยตาเปล่า) ที่แผ่กระจายออกจากวัตถุโดยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถทำการสแกนพื้นผิว ของวัตถุ
โดยที่ไม่มีการทำลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือความเสียหาย ซึ่งจะทำให้สามารถ ลดเวลา
ในการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา

 กล้องถ่ายภาพความร้อนมองเห็นอะไร

กล้องถ่ายภาพความร้อนจะมองไม่เห็นภาพจริง แต่มันจะจับพลังงานรังสีอินฟราเรด (IR) ที่ถ่ายทอดออกมาจากวัตถุไปสู่สิ่งแวดล้อมและสร้างภาพแถบสีที่วัตถุที่ร้อนกว่าจะแสดงสีสว่างและวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีมืดกว่า พลังงาน IR สร้างมาจากการสั่นสะเทือนของอะตอมและโมเลกุล และมีพฤติกรรมคล้ายกับแสงสว่างที่มองเห็น ซึ่งสามารถสะท้อน, หักเห, ดูดซับ และเปล่งแสง ยิ่งโมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนไหวมากก็จะทำให้อุณหภูมิของวัตถุสูงขึ้น

 

กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง

กล้องถ่ายภาพความร้อนกำลังกลายเป็นเครื่องมือในการใช้ตรวจสอบในอุตสาหกรรม ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบอาคารว่ามีประสิทธิภาพตรงกับสเปค, ใช้ตรวจว่าฉนวนถูกติดตั้งในสภาพที่ดี, หาตำแหน่งอากาศรั่วไหล, ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างและหาตำแหน่งที่มีความชื้นซึมออกมา ยังมีการใช้งานนอกเหนือจากนี้อีกซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของผู้ใช้เท่านั้น โดยทั่วไปในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการเพื่อหาสภาพต่างๆ เช่นการเสื่อมของฉนวนในบ้าน หรือวงจรไฟฟ้าที่โอเวอร์โหลด ตัวอย่างอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

  • การตรวจสอบสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
  • การตรวจสอบความร้อนที่สูญเสียในอาคาร
  • การหาตำแหน่งของสายไฟหรือท่อที่มีความร้อน
  • การหาตำแหน่งที่เชื้อราเติบโต
  • การหาตำแหน่งที่หลังคาอาคารรั่ว
  • การหารูปแบบการกระจายความร้อนของท่อไอน้ำ
  • การตรวจสอบแบริ่ง
  • การตรวจสอบการรั่วของฉนวนในอุปกรณ์ทำความเย็น

อะไรคือความสามารถของกล้องถ่ายภาพความร้อนบ้าง?
โดยพื้นฐานแล้ว กล้องถ่ายภาพความร้อนมีความสามารถในการ เก็บภาพความร้อนทั้งในหน่วยความจำภายในหรือในการ์ดความจำขึ้นอยู่กับความสามารถของกล้องถ่ายภาพ เมื่อผู้ใช้ถ่ายภาพเสร็จ สามารถมองเห็นภาพ หรือแก้ไข หรือดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำภาพมาใช้ในรายงานและมีซอฟท์แวร์ในการใช้งานรวมอยู่ด้วย  สามารถซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนโดยที่เลือกความสามารถน้อยลงได้ซึ่งสามารถอ่านค่าอุณหภูมิที่ตำแหน่งจุดตัดของเส้นกลางจอแสดงภาพ ขณะที่กล้องถ่ายภาพแบบอื่นๆ สามารถให้ผู้ใช้เลือกตำแหน่งของจุดตัดในจอภาพให้เคลื่อนที่ได้และเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างบริเวณสองพื้นที่ได้ กล้องถ่ายภาพความร้อนมีสีหลายสีเช่น ขาว/ดำ , สีเหล็ก หรือสีรุ้งซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ สีแบบเหล็กมักจะใช้ในการตรวจสอบบ้าน, สีขาว/ดำจะช่วยในการตรวจหารายละเอียดในรูปภาพ และสีรุ้งจะเป็นสีที่ดีที่สุดที่สามารถบอกความแตกต่างของอุณหภูมิได้ ให้ดูรูปด้านล่างนี้สำหรับสีตัวอย่าง

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Viewer)
       กล้องส่องความร้อนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Thermography หรือกล้องถ่ายภาพด้วยแสง อินฟราเรด  กล้องถ่ายภาพนี้สามารถสร้างภาพจากการแผ่รังสี อินฟราเรด ซึ่งเปรียบเทียบได้กับกล้องถ่ายภาพธรรมดา แตกต่างกันที่กล้องถ่ายภาพธรรดา ใช้การสร้างภาพจากแสงที่มองเห็นได้ซึ่งมีความยาวคลื่น อยู่ใน ช่วง  450 – 750  นาโนเมตร แต่กล้องถ่ายภาพความร้อนทำงานกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นประมาณ 14000 นาโนเมตร  ซึ่งไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า

thermoscan การตรวจจับรังสีอินฟราเรด
       เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นขอให้คุณดูรูปด้านล่างประกอบ  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้พลังงาน
ของรังสีอินฟราเรด (A) จะแผ่จากวัตถุและถูกโฟกัสโดยเลนส์ (B) ไปยังตัวตรวจจับ (C) โดยตัว
ตรวจจับจะทำการส่งข้อมูลไปยังอิเลคทรอนิกส์เซนเซอร์ (D) เพื่อทำการประมวลภาพและอิเลค-
ทรอนิกส์เซนเซอร์ จะทำการแปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับไปเป็นรูปภาพ (E) ของวัตถุ

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด
• เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท Flir Systems.
• รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพ   อินฟราเรดเทอร์โมสแกน ให้กับท่าน
• รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer.
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรด   ไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน,งานวิจัยในหน่วยงานของท่าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานกล้องส่องความร้อน ตัวอย่างภาพถ่ายความร้อนที่ใช้ในงานตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่าง ๆ
 • ระยะห่างระหว่างผู้ส่องกับอุปกรณ์
 • สภาพพื้นที่ที่ต้องเข้าตรวจสอบ
 • สภาพมลภาวะของพื้นที่
 • สภาพอากาศขณะตรวจสอบ
 • แสดงสว่างบริเวณที่ตรวสอบ
 

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th